SSU 50 år - 1925-1975 Kronobergs socialdemokratiska ungdomsdistrikt

Författare
Thomas Engström
(Thomas Engström, Kent Johansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SSU 1975 Sverige, Växjö 28 sidor. : ill.