Sabrana djela Vladimira Nazora Sv. 3, Pjesme, 3 : Hrvatski kraljevi, Stare istarske balade, Medvjed brundo, Utva

Författare
Vladimir Nazor
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007) 454 sidor.