Sabrane pjesme

Författare
Slavko Mihalič
(Slavko Mihalić)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naprijed 1998 Kroatien, Zagreb 819 sidor. 953-178-091-9