Saco-posten 40 år 1969-2009 - återblickar Saco-posten 1969-2009

Författare
Peter Götell
(Text: Peter Götell foto: Ulf Lodin ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Närketryck 2009 Sverige, Hallsberg 52 sidor. ill. 978-91-86049-07-2