Safe ride - traffic safety for children with disabilities

Författare
Torbjörn Falkmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens väg- och transportforskningsinstitut 2010 Sverige, Linköping 65
The Swedish Road and Transport Research Institute (VTI), The National Association for Disabled Children and Youths (RBU) cop. 2010 Sverige, Linköping, Stockholm 65 sidor. : ill.