Saga och sanning D. 2 - läsning för svenska gossar och flickor

Författare
Hilding Celander
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1935 Sverige, Stockholm 416 sidor.
Bonnier 1929 Sverige, Stockholm 288 sidor.
Bonnier 1928 Sverige, Stockholm 306s
Bonnier 1924 Sverige, Stockholm 288 sidor.
Bonnier 1918 Sverige, Stockholm 306 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan