Saga och sanning D. 3 - läsning för svenska gossar och flickor

Författare
Hilding Celander
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1938 Sverige, Stockholm 304 sidor.
Bonnier 1931 Sverige, Stockholm 312 sidor.
Bonnier 1929 Sverige, Stockholm 388 [2] sidor.
Bonnier 1924 Sverige, Stockholm 388 [2] sidor.
Bonnier 1921 Sverige, Stockholm 390 sidor.