Sagan om Askungen

Författare
Inga-Britt Allert
(Berättad av Inga-Britt Allert. Ritad av Nils E. Hansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alga 1951 Sverige, Stockholm 39,(1)s Ill
Alga 1950 Sverige, Stockholm 38,(2)s Ill
Alga 1944 Sverige, Stockholm 39 sidor. : ill