Sagan om Herse Falesson Bure - Även kallad abboten i Bure. Medelpadskt festspel

Författare
Sten Rigedahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bure Akademien 2005 Sverige, Sundsvall 9 sidor. :