Sagan om Rödluvan och vargen

Författare
Inga-Britt Allert
(Berättad av Inga-Britt Allert. Tecknad av Nils Hanson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alga 1951 Sverige, Stockholm 35,(1)s Ill
Alga 1948 Sverige, Stockholm 35,(1)s Ill
1946 Sverige, Stockholm