Sagans förvandlingar - Eva Wigström som sagosamlare och sagoförfattare

Författare
Maria Ehrenberg
(Maria Ehrenberg.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
ETC, Scandbook 2003 Sverige, Stockholm, Korsnäs 355 sidor. 21 cm