Sagarro, dödens stad

Författare
Angus Ross
(Angus Ross övers.: Sture Biurström)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1981 Sverige, Stockholm 120 sidor. 18 cm 91-32-50685-6