Sagogudarnes land D. 2, Fornkonungar i Jotunheim

Författare
Theodor Stalheim
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trädgårdsbladets förl. 1922-1925 Sverige, Uddevalla 12 vol. (790 sidor.) : ill.