Sagogudarnes land D. 3, Forndanernas konungaätt

Författare
Theodor Stalheim
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trädgårdsbladets förl. 1925-1928 Sverige, Uddevalla 11 vol. (727 sidor.) : ill.