Sagogudarnes land D. 4, A. H. 2, Forn-norska konungasagor

Författare
Theodor Stalheim
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trädgårdsbladets förl. 1929 Sverige, Uddevalla S. 65-127 : ill.