Sagor och osagor

Originaltitel
Satuja Svenska
Författare
M. A. Numminen
(M. A. Numminen övers. av Mats Huldén ill.: Timo Aarniala ....)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Gummesson 1981 Sverige, Stockholm, Falköping [3], 83 sidor. ill. 28 cm