Sagor om sex och skräck - populärromanen än en gång

Författare
Ulla Lundqvist
(Ulla Lundqvist.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibliotekstjänst, FaktorsTjänst 1991 Sverige, Lund, Malmö 219 sidor. 20 cm