Sagt och osagt - idéer och tankar kring muntlig kommunikation i skolan

Författare
(Sonja Hyvönen och Gun Oker-Blom (red.))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsstyrelsen 2002 Finland, Tammerfors 112 sidor. : ill.