Sales effort and marketing strategy - a systems approach

Författare
Richard V. Butt
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
American Management Association 1969 USA, New York