Sales management simulation, Participants manual

Författare
Douglas J. Dalrymple
(Douglas J. Dalrymple, Harish Sujan)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley cop. 2005 USA, Hoboken, N.J 144 sidor. 0-471-68387-6