Sales program management - formulation and implementation

Författare
Benson P. Shapiro
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill cop. 1977 USA, New York xiv, 578 sidor. : diagr., ill., tab. 0-07-056413-2