Salmin murteen kvantiteettisuhteista

Författare
Kai Donner
(Kirjoittanut Kai Donner)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SKS 1912 Finland, Helsinki 74 sidor.