Salmonella hos reptiler - en smittorisk för människor : ett fördjupningsarbete

Författare
Anders Espefält
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 2001 Sverige, Uppsala 11 sidor.