Salmonella in sewage and sludge - serological profiles of isolates, their removal and/or survival in relation to potential health hazards to man and animals = Salmonella i avloppsvatten och slam : förekomst och överlevnad i relation till risker för människor och djur

Författare
Marie-Louise Danielsson-Tham
(Marie-Louise Danielsson)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1977 Sverige, Uppsala 126 sidor. : tab. 91-7088-777-2