Salta skär - 20 år med Göteborgs långfärdsskridskoklubb

Författare
(Kolbjörn Wærn red..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs långfärdsskridskoklubb, Sandstens tryckeri 2013 Sverige, Sävedalen, Västra Fröunda 155 sidor. ill. 22 x 29 cm 978-91-637-4065-7