Saltstänkt - mat och människor i gamla tiders Bohuslän

Berättelser om människor och öar och om mat och liv i äldre tiders Bohuslän. Skrock och folktro kring spis och kök, om krogliv på skären.

Författare
Kenneth Gustafson
(Kenneth Gustafson teckningar av Birgitta Arkenback.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
YC bokförlag, Grafikerna Livréna 2006 Sverige, Kungälv, Kungälv 168 sidor. ill. 25 cm