Samarbetet mellan läkare vid den öppna och slutna sjukvården - Föredrag vid 21:a allmänna svenska läkarmötet i Karlstad den 2 sept. 1934

Författare
Karl Magnus Axel Bergstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1935 Sverige, Stockholm