Samarbetskultur och balkanisering - utvärdering av da Vinci naturvetenskap

Författare
Ola Holmström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad 2008 Sverige, Halmstad 43 sidor.