Samaritanernas påskfest i ord och bild - bibliska blodsoffer i våra dagar

Författare
John D. Whiting
(Text av John D. Whiting företal av Selma Lagerlöf och Sven Hedin fotografier av H. L. Larsson övers. från författarens manuskript av Ernst Klein.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1917 Sverige, Stockholm 55 sidor., 80 pl.-bl. ill. 4:o