Same again, please!, Elevfacit : med texter till hörövningar

What Next? är en konversationskurs bestående av fyra böcker avsedda för lätt till mer avancerad konversation för vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Samtliga böcker är indelade i olika units med humoristiskt och stimulerande innehåll. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Peter Watcyn-Jones
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel, Graphic Systems 1989 Sverige, Solna, Angered 31 sidor.