Samer - historik och aktuell situation - en undersökning i Jokkmokks kommun angående praxis och socialhjälpssituation för aktiva renskötande fjällsamer under åren 1966-1972, försörjningssituationen för aktiva renskötare i Tuorpon sameby

Författare
Madeleine Björkell
(Madeleine Björkell, Lena Pettersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialhögskolan 1973 Sverige, Umeå 3, 73 sidor. : tab.