Samhällets kartläggare - Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830-1920

Författare
Per Wisselgren
(Per Wisselgren.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Östlings bokförl. Symposion, B. Östlings Symposion 2000 Sverige, Eslöv, Stehag 380 sidor. ill. 23 cm
Symposion 2000 Sverige, Stockholm 380