Samhälliga tidsfrågor 1:1, Kapitalets och arbetets problem - en följd af folkskrifter

Författare
Anton Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1879 Sverige, Stockholm 36 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan