Samhälliga tidsfrågor 1:7, Den offentliga kandidaturen - en följd af folkskrifter

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Positivistiska Missionens Tryckeri 1881 Sverige, Stockholm 33 sidor.