Samhälliga tidsfrågor 1:7, Den offentliga kandidaturen - en följd af folkskrifter

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Positivistiska Missionens Tryckeri 1881 Sverige, Stockholm 33 sidor.
1881? Sverige, Stockholm 47 sidor.
1881 Sverige, Stockholm 39 sidor.
1880 Sverige, Stockholm 39 sidor.
1879-1881 Sverige, Stockholm
1879 Sverige, Stockholm 36 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan