Samhällsämnenas didaktik - F - åk 3

Författare
Olof Franck
(Olof Franck, Magnus Hermansson Adler, Inger Björneloo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2013 Sverige, Lund, Polen 139 sidor. 23 cm 978-91-44-08965-2
Studentlitteratur 2013 Sverige, Lund, Polen 152 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-07950-9