Samhällsklasserna som försvann - indelta soldater, husarer, dagsverkstorpare och backstusittare i Ervalla

Författare
Bo Werneström
(Bo Werneström, Claes Lindblom, Matz-Ola Cajdert.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ervalla hembygdsförening, Närketryck 2018 Sverige, Ervalla?, Hallsberg 21 sidor illustrationer 30 cm