Samhällsnyttans betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraft

Författare
Kristina Ek
(Kristina Ek, Lars Bäckström och Maria Pettersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2017 Sverige, Stockholm 60 sidor. 978-91-620-6738-0
2017 Sverige, Stockholm 61