Samhold i Norden - Tale af Sophus Bugge i Det norske studentersamfund den 7de februar 1903 : Nytryck utg. av Stiftelsen Bohusgården, Uddevalla, i anledning av det nordiska rådets öppnande den 13 februari 1953

Författare
Sophus Bugge
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Walles bokh. 1953 Sverige, Uddevalla 27 sidor.