Samisk kulturturism 2, En arkeologisk bakgrund till den samiska identiteten

Författare
(Kjell-Åke Aronsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
European Tourism Research Institute (ETOUR 1999 Sverige, Östersund [1], 4 sidor.