Samiska kulturmiljöer i Sverige - en forskningsöversikt

Författare
Kjell-Åke Aronsson
(Kjell-Åke Aronsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet, GL-tr. 1995 Sverige, Stockholm, Kristianstad 78 sidor. ill.
Riksantikvarieämbetet 1995 Sverige, Stockholm 78