Från Skåne - studier

Författare
Victoria Benedictsson
(Af Ernst Ahlgren (Victoria Benedictsson))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1900 Sverige, Stockholm ix, 143 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan