Samlade dikter

Författare
Gustaf Fröding
(Gustaf Fröding.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1985 Sverige, Stockholm, Storbritannien 658 sidor. 23 cm
Wahlström & Widstrand 1983 Sverige, Stockholm, Ungern 658 sidor. 18 cm
Bonnier 1928 Sverige, Stockholm 201 sidor.
Bonnier 1911 Sverige, Stockholm 142 sidor.
Bonnier 1910 Sverige, Stockholm 217 sidor.
Bonnier 1907 Sverige, Stockholm 221 sidor.
Bonnier 1901-1907 Sverige, Stockholm 2 vol. ([4], 239 [4], 221 sidor.)