Samlade dikter D. 3, Bit för bit Underfund Snickarglädje

Författare
Alf Henrikson
(Teckningar: Björn Berg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Grafiska gruppen 1998 Sverige, Stockholm, Stockholm 232 sidor. ill.