Samlade romaner och berättelser Bd 3

Originaltitel
Romaner. Urval
Författare
August Strindberg
(Af August Strindberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gernandt, Idun 1900 Sverige, Stockholm, Stockholm 700 sidor.