Samlade skrifter 1, Ormen : roman

Författare
Stig Dagerman
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1981 Sverige, Stockholm, Malmö 248 sidor.