Samlade skrifter 10, Dikter, noveller, prosafragment

Författare
Stig Dagerman
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1983 Sverige, Stockholm, Malmö 324 sidor.