Samlade skrifter 10, Från pojk- och gubbåren

Författare
Gustaf Schröder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1923 Sverige, Stockholm 410 sidor.