Samlade skrifter 11, Essäer och journalistik

Författare
Stig Dagerman
(Stig Dagerman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1983 Sverige, Stockholm, Malmö 398 sidor.