Samlade skrifter 12, Pavo Makkran : bilder från finnarnas liv under Krabbe- och Gyldenlöwefejderna i Värmland

Författare
Gustaf Schröder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1924 Sverige, Stockholm 412 sidor.